privacy

PRIVACY

Matchplay Sportkampen, gevestigd aan Eindhovenseweg 11D

5582HN Waalre, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Matchplay Hockeykampen

Eindhovenseweg 11D
5582HN Waalre

0408481711

Bram Renders is de Functionaris Gegevensbescherming van Matchplay Sportkampen.
Hij is te bereiken via bram@matchplayhockey.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Matchplay Sportkampen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst verzmeld gegevens over websitebezoekers (deelnemers aan het hockeykamp) die jonger zijn dan 16 jaar, zij moeten ten allen tijden toestemming hebben van ouders of voogd. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bram@matchplayhockey.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Matchplay Sportkampen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verwerken van de inschrijving van uw kind

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Matchplay Sportkampen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Matchplay Sportkampen) tussen zit. Matchplay Sportkampen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: excel en outlook.

Excel wordt gebruikt voor het verwerken van de persoonsgegevens van de deelnemer aan het hockeykamp. Outlook wordt gebruikt voor het automatisch verkrijgen van een inschrijvingsbevestiging en het versturen van een paklijst, ook wordt outlook gebruikt voor het jaarlijks versturen van een persoonlijke Email voor het wederom aanmelden van uw kind.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Matchplay Sportkampen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia                             > 1 jaar > op de hoogte brengen van een volgende activiteit

Adres                                       > 1 jaar > evt. versturen van gratis gekregen merchandise

Email adres                        > 5 jaar > mailing versturen voor een evt. nieuwe activiteit of    potentieel werknemers van Matchplay Sportkampen in de toekomst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Matchplay Sportkampen deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Matchplay Sportkampen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Matchplay Sportkampen uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.(www.minikamp.nl) een aan Matchplay gebonden organisatie van hockeykampen die drie dagen duren.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Matchplay Sportkampen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Matchplay Sportkampen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op de website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Matchplay Sportkampen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bram@matchplayhockey.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Matchplay Sportkampen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Foto’s en beeldmateriaal

Tijdens de uitvoering van de overeenkomst kunnen wij foto’s maken om te gebruiken op onze website, social media en/of voor promotionele doeleinden, maar ook om jou een blijvende herinnering te geven. Wij baseren ons hierbij op ons gerechtvaardigd belang en/of toestemming. Als je bezwaar hebt dat er foto’s worden gemaakt en/of gedeeld kan je dit altijd aangeven.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Matchplay Sportkampen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via bram@matchplayhockey.nl